Folmer Boekhandel
Die Boek-Uitgewers

Subtitle


Bybelstudie

Goeie nuus uit die Ou Testament

Beter nuus uit die Nuwe Testament

- Jasper Klapwijk


R195

Sola Scriptura 1

- Ds. C van der Waal


R60

Sola Scriptura 2

- Ds. C van der Waal


R85

Sola Scriptura 3

- Ds. C van der Waal


R75

Sola Scriptura 4

- Ds. C van der Waal


R125

Hoofsake

van die geskiedenis

van die Bybel

- Dr. WL Kurpershoek


R85


Bybelstudie - dagboeke

Na Waters waar rus is
Bybelse Dagboek

R90
 


Bybelstudie - spesifiek

(Eksodus)

God se Goeie Wet

- Hulp by die verstaan van die 10 gebooie


R20

(Psalms)

Kus die Seun

- Ds. JR (Rob) Visser


R70


(Johannes - "Ek is"-uitsprake)

Jesus stel homself bekend

- Rob van Houwelingen


R30

(Jakobus)

Jakobus - Brief van 'n broer

- Prof L. Floor


R85