Folmer Boekhandel
Die Boek-Uitgewers

Subtitle

Goeie nuus uit die Ou Testament

Beter nuus uit die Nuwe Testament

- Jasper Klapwijk                              


Hierdie boek wil die leser help om die Ou en Nuwe Testament met meer begrip te lees en oog te kry vir die groot lyn in die Bybel, van skepping na herskepping. Die skrywer wil met die term "Beter"  nie aandui dat die Ou Testament gediskwalifiseer is nie.  Jesus het gekom om die Skrifte van die Ou Testament te vervul.  Die Ou Testament is soos 'n blomknop wat in die Nuwe Testament begin blom.  Die blomknop is goed en onmisbaar, maar die blom self baie beter. By elke hoofstuk is daar 'n Bybelleesrooster wat gevolg kan word.  Hierdie boekie wil 'n ondersteuning wees by die lees van die Bybel.  Daar is ook besprekingsvrae by elke hoofstuk.

 

(DBU publikasie) 

 

Nederlandse titels:


Het goede nieuws van het oude Testament  /  Jasper Klapwijk

Beter nieuws uit het Nieuwe Testament / Jasper Klapwijk


R195

Hoofsake van die geskiedenis van die Bybel

- Dr WL Kurpershoek• Die Bybelboeke word agtereenvolgens in vrae en antwoorde behandel.
• Die beste metode is om die antwoorde te laat memoriseer.
• Behandel tien tot vyftien vrae en antwoorde per sessie.
• Gee ruimskoots geleentheid om vrae te vra.
• Bestee die eerste 10 minute van elke sessie aan herhaling van die laasgeleerde antwoorde.
• Toets reëlmatig die kennisvlak - dit kan deur beantwoording van geskrewe vrae gedoen word.
• Behandel te alle tye die Bybel met eerbied en vereis dié eerbied ook van die kinders.

(DBU publikasie)R85

Sola Scriptura

- Ds. C van der Waal


Die reeks lê die verbande tussen verskillende Skrifgedeeltes bloot, dit gee ’n oorsig wanneer jy tussen al die feite wil verdwaal, dit wys jou altyd weer op die hoofsaak van alles: God wat uit genade in Christus sy verbond met ons opgerig het en in stand hou.


  • Deel 1:  Genesis - Josua                            R60
  • Deel 2:  Rigters - Hooglied                             R80
  • Deel 3:  Jesaja - Maleagi                              R75
  • Deel 4:  Nuwe Testament                         R110