Folmer Boekhandel
Die Boek-Uitgewers

Subtitle


Katkisasiemateriaal

Tussen Doop & Nagmaal 1

- Ds. FJ Bijzet


R50

Tussen Doop & Nagmaal 2

- Ds. FJ Bijzet


R40

Wegwyser
- Ds. FJ Bijzet

R15


Kerk

Ouderling: Ampswerk met vreugde
- Dr. H Askes

R125

The Deacon

- Cornelis van Dam


R310

Die Kerkorde in Praktyk

- Dr Jan Visser


R155

Handleiding vir Diakens
-HF van Wyk

R40