Folmer Boekhandel
Die Boek-Uitgewers

Subtitle


Kerkgeskiedenis

Tussen Hamer en Aambeeld 1
(Algemene Kerkgeskiedenis tot 1300)
- Dr. Jan W. Meijer

R165

Tussen Hamer en Aambeeld 2

(Die Reformasietydperk)
- Dr. Jan W. Meijer

R175

Tussen Hamer en Aambeeld 3

(Die Moderne Tyd)
- Dr. Jan W. Meijer

R120

Tussen Hamer en Aambeeld 4

(Suid-Afikaanse Kerkgeskiedenis)
- Dr. Jan W. Meijer

R215

So wyd soos die Wêreld

('n Kort geskiedenis van die ontstaan van die Christendom)
-Dr. Jan W. Meijer

R270

Van Ballingskap tot verstrooiing

(Hooflyne in die geskiedenis van Israel van ±600 v.C. tot ±150 n.C.)

- Dr Jan W. Meijer


R85