Folmer Boekhandel
Die Boek-Uitgewers

Subtitle


Psalmboeke

Psalmboek - Totiusberyming

R150

Psalms (Totius), Skrifberymings & Heidelbergse Kategismus - Grootdruk


R295

Anglo-Genevan Psalter 2014

R375


Audio

Volledige MP3-Bybel in Afrikaans (1933/1953-vertaling)

R300

CD-stel


R120


Bybelstudie

Goeie nuus uit die Ou Testament

Beter nuus uit die Nuwe Testament

- Jasper Klapwijk


R195


Jakobus - Brief van 'n broer

- Prof L. Floor


R85

God se Goeie Wet

- Hulp by die verstaan van die 10 gebooie


R20

Na Waters waar rus is
Bybelse Dagboek

R90

Jesus stel homself bekend

- Rob van Houwelingen


R30

Sola Scriptura 1

- Ds. C van der Waal


R70

Sola Scriptura 2

- Ds. C van der Waal


R85

Sola Scriptura 3

- Ds. C van der Waal


R125

Sola Scriptura 4

- Ds. C van der Waal


R125