Folmer Boekhandel
Die Boek-Uitgewers

Subtitle

Psalmboek
- Totiusberyming                  

2016-uitgawe

Bevat die 150 Psalms, 79 Skrifberymings


R150
Psalmboek (Grootdruk)

                 - TotiusMet toestemming van die  GKSA uitgegee:


Bevat die Psalms, Skrifberymings en die Heidelbergse Kategismus.  Geen melodieë ingesluit!'n Liggewig bundel gerig op siggestremdes!
R295

Anglo-Genevan Psalter

2014 -uitgawe

R375

MP3-Bybel

- 1933/53-vertaling


'n Stel van 8 CD's wat 'n voorlesing van die Bybel bevat. Geen agtergrondmusiek saam met die voorlesing nie.R300

Leer my Heer

Psalm CD's


4 CD's met psalmverwerkings. 

Soliste sowel as kore.


R120