Folmer Boekhandel
Die Boek-Uitgewers

Subtitle

Psalmboek
- Totiusberyming                  

2016-uitgawe

Bevat die 150 Psalms, 79 Skrifberymings


R150
Psalmboek (Grootdruk)

                 - TotiusMet toestemming van die  GKSA uitgegee:


Bevat die Psalms, Skrifberymings en die Heidelbergse Kategismus.  Geen melodieë ingesluit!'n Liggewig bundel gerig op siggestremdes!
R295

Anglo-Genevan Psalter

2014 -uitgawe

R375
Leer my Heer

Psalm CD's


4 CD's met psalmverwerkings. 

Soliste sowel as kore.


R120