Folmer Boekhandel
Die Boek-Uitgewers

Subtitle

Die Boek-uitgewers

Een is ons Meester
- Ds. JR (Rob) Visser

R150


Goeie nuus uit die Ou Testament
Beter nuus uit die Nuwe Testament
- Jasper Klapwijk

R195

Hoofsake van die

geskiedenis van die Bybel

- Ds. WL Kurpershoek


R85

Job (prekebundel)

- Ds. N Droomer


R85

Die Jehovah-getuies
- Dr. HG Stoker

R250

Die Kerkorde in Praktyk
Dr. Jan Visser

R270

Kus die Seun

(Bybelstudie oor 10 Psalms)

- Ds. JR Visser


R70

Na waters waar rus is
- Bybelse Dagboek


R80

Ouderling: Ampswerk met vreugde
- Dr. Henk Askes

R125

Padkaart vir elke dag
- Bybelse Dagboek oor die NGB

R375

Psalmboek (Grootdruk)


R395

So wyd soos die Wêreld
(Kort oorsig van die geskiedenis van die verspreiding van die Christendom)
- Dr. Jan W. Meijer


R 270
Van Ballingskap tot Verstrooiing
(Hooflyne in die geskiedenis van Israel van ±600 v.C. tot ±150 n.C.)
- Dr. Jan W. Meijer

R85