Folmer Boekhandel
Die Boekuitgewers

          (Sedert 1978)         

Die Jehovah-getuies

- 'n Onchristelike kulte

-Dr. HG Stoker


"Die Jehova-getuies beskou hulleself as die enigste “ware Christene”, omdat hulle (soos hulle self sê) “as ‘n groep en individueel” in opdrag van Christus getuig “oor God se naam en voorneme”. Die vraag is egter of hulle met reg daarop aanspraak kan maak dat hulle “Christene” is en of dit waarvan hulle “getuig” strook met die leer van die Bybel en die Christendom. Of is hulle dalk ‘n kulte wat voor gee om Christelik te wees, maar in werklikheid dit nie is nie?"

(DBU publikasie)
'n Wit Dwaling

- Prof. dr. HG van der Westhuizen

Goeie kerkmense en eerlike volksgenote van die Afrikanervolk wat alles sal opoffer vir veiligheid, voortgang en ontwikkeling van kerk, volk en vaderland, word mislei met teksseleksies en ideologievorming asof die Afrikanervolk nageslag van Israel is.  Vroeër het die Engelse dit vir hulleself toegeëien. Ongelukkig word daar in die ernstiger krisis wat vir die Afrikanervolk ontwikkel al meer gegryp na ‘n strooihalm vir redding. Dit strooihalm is dat God die Afrikanervolk nie grootliks sal laat agteruit of tot niet gaan nie - omdat hy minstens ‘n deel sou wees van die uitverkore Godsvolk. Hierdie bygeloof beroof die aanhangers daarvan van gesonde, breë, diepgaande, ernstige en volle verantwoordelikheid vir die stryd van die Afrikanervolk. Hierdie publikasie wil opnuut die genoemde strooihalm as ‘n nuttelose ideologie identifiseer.
Hierdie boekie is eerstens bedoel dat die ideologiese Israeliete wat dit verstandig lees deur die Heilige Gees tot insig gebring sal word. Van dergelike gevalle is in die publikasie ter sprake. Tweedens moet ampsdraers en lidmate wat deur dié ideologie geteister word hierdie geskrif bestudeer. Derdens, kan alle gelowiges van hierdie, vir sommige aantreklike maar verwerplike dwaling grondig kennis neem.