Folmer Boekhandel
Die Boekuitgewers

          (Sedert 1978)         


Oor die Belydenisskrifte


Jou enigste troos

(Die Heidelbergse Kategismus vir die hedendaagse mens)

-Prof PJ de Bruyn


R170


Die Dordtse Leerreëls verdor nie

- Dr C van der Waal


R150


Ons glo ...

Bybelstudie aan die hand van temas uit die Nederlandse Geloofsbelydenis

-Dr. Johann le Roux


R125


Die Nederlandse Geloofsbelydenis

('n maklik-verstaan grafiese uiteensetting)

- Dr Johann le Roux


R65


Die Dordtse Leerreëls

('n maklik-verstaan grafiese uiteensetting)

- Dr Johann le Roux


R125


Die Heidelbergse Kategismus

('n maklik-verstaan grafiese uiteensetting)

- Dr Johann le Roux


R125


Dagstukkies

(NGB)


Padkaart vir elke dag

- Dr. PG Boon


R375

(DL, NGB & HK)


So bely en leef ons ...R325


Engelse boeke

(Heidelbergse Kategismus)


Your only comfort

-Prof PJ de Bruyn


R50

(Dordtse Leerreëls)


Unspeakable Comfort

- Peter G. Feenstra


R190

(Dordtse Leerreëls)


Lest any man should boast

- A van Delden


R400

(NGB)

The overflowing riches of God's mercy
 - Clarence Bouwman

R230


Reformasie Konferensie


Ons Goue Heidelberger 450 jaar

- Di. VE d'Assonville, GJ Meijer,

HH van Alten


R120


Dordt in Kort

- Di. VE d'Assonville, GJ Meijer,

HH van Alten


R120


Nederlandse boeke

Zondags kinderen (stel van 2 boeke)

- H Veldkamp


R350