Folmer Boekhandel
Die Boek-Uitgewers

Subtitle


Oor die Belydenisskrifte

Ons glo ...

Bybelstudie aan die hand van temas uit die Nederlandse Geloofsbelydenis

-Dr. Johann le Roux


R125

Die Nederlandse Geloofsbelydenis

('n maklik-verstaan grafiese uiteensetting)

- Dr Johann le Roux


R65

Die Dordtse Leerreëls

('n maklik-verstaan grafiese uiteensetting)

- Dr Johann le Roux


R65

Die Heidelbergse Kategismus

('n maklik-verstaan grafiese uiteensetting)

- Dr Johann le Roux


R100

Unspeakable comfort
- PG Feenstra

R138

Your only comfort

-Prof PJ de Bruyn


R50

Zondags kinderen (stel van 2 boeke)

- H Veldkamp


R350

Samen Geloven, samen belijden
- M.H. Sliggers

R50

Padkaart vir elke dag

- Dr. PG Boon


Meerjarige-uitgawe binnekort beskikbaar


R375