Folmer Boekhandel
Die Boekuitgewers

          (Sedert 1978)         


Oor die Belydenisskrifte


Jou enigste troos

(Die Heidelbergse Kategismus vir die Hedendaagse mens)

-Prof PJ de Bruyn


R170

Die Dordtse Leerreëls verdor nie

- Dr C van der Waal


R150

Ons glo ...

Bybelstudie aan die hand van temas uit die Nederlandse Geloofsbelydenis

-Dr. Johann le Roux


R125

Die Nederlandse Geloofsbelydenis

('n maklik-verstaan grafiese uiteensetting)

- Dr Johann le Roux


R65

Die Dordtse Leerreëls

('n maklik-verstaan grafiese uiteensetting)

- Dr Johann le Roux


R65


Die Heidelbergse Kategismus

('n maklik-verstaan grafiese uiteensetting)

- Dr Johann le Roux


R100


Dagstukkies

(NGB)


Padkaart vir elke dag

- Dr. PG Boon


R375


Engelse boeke

(Heidelbergse Kategismus)


Your only comfort

-Prof PJ de Bruyn


R50

(Dordtse Leerreëls)


Unspeakable Comfort

- Peter G. Feenstra


R190

(Dordtse Leerreëls)


Lest any man should boast

- A van Delden


R400


(NGB)

The overflowing riches of God's mercy
 - Clarence Bouwman

R230


Nederlandse boeke

Zondags kinderen (stel van 2 boeke)

- H Veldkamp


R350