Folmer Boekhandel
Die Boek-Uitgewers

Subtitle


Oor die Belydenisskrifte

Die Dordtse Leerreëls verdor nie

- Dr C van der Waal


R150

Ons glo ...

Bybelstudie aan die hand van temas uit die Nederlandse Geloofsbelydenis

-Dr. Johann le Roux


R125

Die Nederlandse Geloofsbelydenis

('n maklik-verstaan grafiese uiteensetting)

- Dr Johann le Roux


R65

Die Dordtse Leerreëls

('n maklik-verstaan grafiese uiteensetting)

- Dr Johann le Roux


R65


Die Heidelbergse Kategismus

('n maklik-verstaan grafiese uiteensetting)

- Dr Johann le Roux


R100


Dagstukkies

Padkaart vir elke dag

- Dr. PG Boon


R375


Engelse boeke

Your only comfort

-Prof PJ de Bruyn


R50

Unspeakable Comfort

- Peter G. Feenstra


R190

Lest any man should boast

- A van Delden


R400


Nederlandse boeke

Zondags kinderen (stel van 2 boeke)

- H Veldkamp


R350


Nie meer nuut nie

(Nederlandse Geloofsbelydenis)
Ons glo en bely
-Ds MJ Booyens

R30