Folmer Boekhandel
Die Boekuitgewers

          (Sedert 1978)         

Belydenisskrifte


(DL, NGB & HK)

So bely en leef ons ...R325

(DL, Geloofsbelydenisse)

Samen Geloven, samen belijden

Ds. M.H. Sliggers


R140Konkordansie van die belydenisskrifte met 'n teksregister

(In die Skriflig, jaargang 31, supplement 2, 1997)

- W.C. Vergeer


R65


Die Dordtse Leerreëls


Die Nederlandse Geloofsbelydenis

('n maklik-verstaan grafiese uiteensetting)

- Dr Johann le Roux


R65


Die Dordtse Leerreëls verdor nie

- Dr C van der Waal


R150


Bij Dordt in de leer

-Dr. H.J.C.C.J. Wilschut


R110


Unspeakable Comfort

- Peter G. Feenstra


R190


Lest any man should boast

- A van Delden


R400

 

Notes on the canons of Dordt

- C Bouwman


R120

Die Heidelbergse Kategismus


Jou enigste troos

(Die Heidelbergse Kategismus vir die hedendaagse mens)

-Prof PJ de Bruyn


R170


Die Heidelbergse Kategismus

('n maklik-verstaan grafiese uiteensetting)

- Dr Johann le Roux


R125

Zondags kinderen (stel van 2 boeke)

- H Veldkamp


R350

Die Nederlandse GeloofsbelydenisPadkaart vir elke dag

- Dr. PG Boon


R375


Ons glo ...

Bybelstudie aan die hand van temas uit die Nederlandse Geloofsbelydenis

- Dr. Johann le Roux


R125

Pret met die Nederlandse Geloofsbelydenis

- Hennie van Wyk


R45


Die Nederlandse Geloofsbelydenis

('n maklik-verstaan grafiese uiteensetting)

- Dr Johann le Roux


R125


The overflowing riches of God's mercy
 - Clarence Bouwman

Nie meer nuut nie: R200


Reformasie Konferensie


Ons Goue Heidelberger 450 jaar

- Di. VE d'Assonville, GJ Meijer,

HH van Alten


R120


Dordt in Kort

- Di. VE d'Assonville, GJ Meijer,

HH van Alten


R120