Folmer Boekhandel
Die Boekuitgewers

          (Sedert 1978)         

Engelse Bybels

New King James Version


R30

New King James Version
(Geskenk uitgawe - swart kunsleer)

R70

Afrikaanse Bybels

Bybel (2020-uitgawe)

HOOFLETTERUITGAWE


R170

Die Bybel (1933/53-vertaling)

R170


Nie meer nuut nie


Die Bybel met verklarende aantekeninge (2 dele)

R1200

Die Bybel met verklarende aantekeninge (3 dele)


R1500


As u van hierdie Bybels (of los dele daarvan) het wat u nie meer gebruik nie, sal ons graag met u wil onderhandel om dit oor te koop!

L.W. Slegs Bybels in 'n baie goeie toestand kom hiervoor in aanmerking!

Verwysingsbybel (1983-vertaling)

R300

Audio


MP3 Bybel (Ou Testament)

6 CD's


R200

Nuwe Testament, Psalms & Spreuke

24 CD's in gerieflike drasakkie


R260