Folmer Boekhandel
Die Boekuitgewers

          (Sedert 1978)         

Nie meer nuut nie

As u van hierdie Bybels (of los dele daarvan) het wat u nie meer gebruik nie, sal ons graag met u wil onderhandel om dit oor te koop!

L.W. Slegs Bybels in 'n baie goeie toestand kom hiervoor in aanmerking!
Die Bybel met Verklarende aantekeninge (2 dele)

R1200 (maksimum verkoopprys)

Die Bybel met Verklarende aantekeninge (3 dele)


R1500 (maksimum verkoopprys)

Engelse Bybels

New King James Version
(Geskenk uitgawe - swart kunsleer)

R70

Afrikaanse Bybels

Bybel (2020-uitgawe)

HOOFLETTERUITGAWE


R170

Die Bybel (1933/53-vertaling)

R170

Verwysingsbybel (1983-vertaling)

R300

Audio


MP3 Bybel (Ou Testament)

6 CD's


R200

Nuwe Testament, Psalms & Spreuke

24 CD's in gerieflike drasakkie


R260