Folmer Boekhandel
Die Boekuitgewers

          (Sedert 1978)         


Bybelstudie


Handboek Bybelse Geskiedenis OT

- Prof. Dr. JH Kroeze


Nuut: R200

Nie meer nuut nie: R175


Handboek Bybelse Geskiedenis NT
- Prof. Dr. E.P.Groenewald

Nuut: R330
Nie meer nuut nie: R175


Goeie nuus uit die Ou Testament

Beter nuus uit die Nuwe Testament

- Jasper Klapwijk


R195


Hoofsake van die geskiedenis

van die Bybel

- Dr. WL Kurpershoek


R85


Koning Dawid

- V.E. d'Assonville


R65

Spesiale aanbieding


Sola Scriptura 1

- Ds. C van der Waal


R45


Sola Scriptura 2

- Ds. C van der Waal


R45


Sola Scriptura 3

- Ds. C van der Waal


R45


Sola Scriptura 4

- Ds. C van der Waal


R45


Bybelstudie - Nie meer nuut nie


Leer die Bybel beter ken
- Mary Batchelor

R125

Die Bybel is tog reg

- Werner Keller


R100

Handboek by die Bybel


R100

Handboek Bybelse Geskiedenis Die Ou Testament
- Dr JH Kroeze

Handboek Bybelse Geskiedenis Die Nuwe Testament
- Prof Dr EP Groenewald

R75 elk