Folmer Boekhandel
Die Boekuitgewers

          (Sedert 1978)         


Bybelstudie

Handboek Bybelse Geskiedenis OT

- Prof. Dr. JH Kroeze


R200


Handboek Bybelse Geskiedenis NT
- Prof. Dr. E.P.Groenewald

R230


Goeie nuus uit die Ou Testament

Beter nuus uit die Nuwe Testament

- Jasper Klapwijk


R195

Hoofsake

van die geskiedenis

van die Bybel

- Dr. WL Kurpershoek


R85


Sola Scriptura 1

- Ds. C van der Waal


R45

Sola Scriptura 2

- Ds. C van der Waal


R45

Sola Scriptura 3

- Ds. C van der Waal


R45

Sola Scriptura 4

- Ds. C van der Waal


R45


Bybelstudie - spesifiek

(Eksodus)

God se Goeie Wet

- Hulp by die verstaan van die 10 gebooie


R10

(Psalms)

Kus die Seun

- Ds. JR (Rob) Visser


R70


(Psalms)
Om met God te praat
- bid met die Psalms
Faan Denkema

R180


Die Psalms sing van Christus

- V.E. d'Assonville sr.


R90


Die Boek Openbaring

V.E. d'Assonville sr.


R90


Bybelstudie - Engels

(Nehemia)

Building the Church of God

- Rev. Clarence Stam


R150


(Ester)

Regina Dei Gratia

- Rev. Clarence Stam


R125(Sagaria)
Zecharia's Night Visions
- Dr K Deddens

R100Bybelstudie - Nie meer nuut nie

Volg asseblief die skakel om te sien watter tweedehandse boeke ons oor hierdie onderwerp beskikbaar het!