Folmer Boekhandel
Die Boek-Uitgewers

Subtitle

God se goeie Wet


- Hulp by die verstaan van die tien gebooie

- Ds. JR (Rob) Visser         


Woorde soos gebod en wet is deesdae nie baie gewild nie. Ons tyd word juis gekenmerk deur 'n afkeer van gesag en daarmee saam ook van reëls en wette. Ons wil vry wees, ons wil lewe soos ons goeddink. Ons wil ons eie baas wees.Die menslike geskiedenis is een van die bewyse dat nie mens nie goed kan lewe as hy dit volgens sy eie norme en verlangens probeer doen nie. Ons het God se wet nodig om 'n goeie en gelukkige lewe te lei. 'n lewe waarby ook die mense rondom ons regtig baat kan vind. Ons moet die klem laat val op God se wet en nie op dit wat mense daarvan maak nie.Vir ons is dit nou van belang om die here se goeie wet helder te kan sien en dit in ons lewe te kan uitleef.


R10

Jesus stel homself bekend

- Rob van Houwelingen


Hierdie boekie gee 12 indrukke van die "Ek is"-uitsprake soos dit voorkom in die Evangelie van Johannes.

 Illustrasies deur Aldert L. Visser.

R15

Kus die Seun

- Bybelstudie oor 10 Psalms

- Ds. JR (Rob) Visser

  

Hierdie boekie bevat Bybelstudies vir jongmense oor 10 Psalms waarin bespreek en uitgelê word wat die Here in hierdie 10 Psalms sê. Die bedoeling hiervan is om deur verdere bespreking nog meer van die rykdom van hierdie Psalms en ook God se Woord raak te sien.  Vrae vir bespreking is ook ingesluit.

Laat ons steeds weer met liefde God se Woord lees. As ons so in geloof lees, leer ons om Christus in liefde as ons God en Koning te omhels. Laat die lees van hierdie Bybelstudies daartoe dien dat ons die Seun kus (Ps. 2:12), en ons liedere in Christus se diens stel.


Psalms in hierdie boekie bespreek is:

Psalm 1, 2, 3, 11, 24, 84, 88, 125, 130, 131

(DBU publikasie)


R70