Folmer Boekhandel
Die Boekuitgewers

          (Sedert 1978)         

Engelse boeke

Ander Engelse titels is gelys onder die afdeling waarop dit betrekking het.


Call the Sabbath a delight

- Walter Chantry


R80


Ho to be a Christian teacher

(a practical guide)

- Pieter Bisschoff & 

Rob van der Kooy


R100