Folmer Boekhandel
Die Boek-Uitgewers

Subtitle

Begrafnis of Liggaamsverbranding
- H Hefer

Calvyn se wens dat sy liggaam in die aarde weggelê moes word totdat die Seun van die Mens die dooies uit hul grafte roep, is 'n verwoording van die eue-oue oortuiging van die volk van God dat dit sy wil is dat hulle begrawe word.
En tog, oornag, amper ongemerk, het begrafnis by baie in onguns geraak. Die gebuik is uitgedien. Die "moderne manier van doen" is liggaamsverbranding. Daarmee word nie verwys na mense wat 'n vuurdood gesterf het, byvoorbeeld op die brandstapel of in 'n ongeluk nie, maar na 'n doelbewuste keuse om hul liggame na hul dood te laat verbrand (verassing/kremasie).
Al hoe meer mense (ook kerklidmate) laat hul liggame na hul dood verbrand. Kerke laat hul deur hierdie stroom meevoer sonder om behoorlik daaroor te besin en liggaamsverbranding in die lig van die Skrif te toets.

R15

Verassing in die lig van die Bybel

- Dr. A Lindhout


Sedert die verskyning van die eerste uitgawe is daar ʼn groot toename in die gebruik van kremasie (verassing of lykverbranding), veral onder Christengelowiges.
By Christelike kerke en ander instansies word dikwels voorsiening gemaak om die urn (kissie) met as in die nis van ʼn herinneringsmuur te plaas. Ander weer strooi die as op sekere plekke uit. Van die redes wat dikwels vir kremasie gegee word, is die praktiese voordele daarvan en ook dat dit goedkoper sou wees as ʼn begrafnis. Gewoonlik word geen inligting of Skriftuurlike voorligting gegee nie. Tog is daar ʼn behoefte by Christene om meer oor kremasie te wete te kom. Daarom is dit goed om die boekie weer uit te gee.

(DBU Publikasie)

R30

Een is ons Meester
- Ds. JR (Rob) Visser

Hierdie boek bevat 'n versameling lesings en artikels. Die meeste daarvan is in verskillende tydskrifte gepubliseer. Enkelelesings het nog nooit in druk verskyn nie. Die oorspronklike karakter van die Bybelstudie-lesings is sover moontlik bewaar.
  • Die eerste sewe hoofstukke het veral betrekking op etiese vraagstukke.
  • Hoofstukke 8-12 is meer gerig op direkte bestudering van God se Woord en die weerlegging van die dwaalleer.
  • Hoofstukke 13-17 is veral op die leer van God se Woord en die kerkreg gerig.


Deur sy Woord wys Christus ons die regte pad op alle terreine van die lewe. Laat ons in alles slawe wees van ons Meester, Jesus Christus.

(DBU Publikasie)


R140