Folmer Boekhandel
Die Boekuitgewers

          (Sedert 1978)         


Bybelstudie
     Genesis ─ Deuteronomium

Genesis

Die Here maak 'n begin

- Rob Visser


R55
Genesis II

- Rob Visser


R50

Gelukkig geen mythe
- Rob Visser

R125

(Nederlands)
Genesis
- Dr. Jochem Douma

R115

(Nederlands)
Genesis
- Karel Deurloo

R65


(Engels)

Genesis

- Derek Kidner


R10


Hoe God alles maakte

- Rob Visser


R190

Eksodus


(Nederlands)
De Decaloog
(Schetsen over de Tien Geboden)
- R Zijlstra

R15
(Nederlands)
Exodus (Deel 1)
- M.R. van den Berg

R35
(Nederlands)
Exodus (Deel 2)
- M.R. van den Berg

R35

God comes to his people

- B van Zuijlekom


(Deel 1 & Deel 2)  


R60 elk

Levitikus


Schaduwen van het Licht
- Ds. J de Wolf

R75