Folmer Boekhandel
Die Boekuitgewers

          (Sedert 1978)         


Bybelstudie
     Jesaja ─ Maleagi

Jesaja

(Nederlands)

Jesaja 1-12

- MR van den Berg


R40


(Nederlands)

Jesaja13-35

- MR van den Berg


R40


(niet) ter wille van Israël

- M.R. van den Berg


R40


Een Woord Gesproken op zijn tijd

-Prof. Drs. H.M. Ohmann


R65

Jeremia

De Profeet Jeremia
- M. Boertien

R10

Klaagliedere van Jeremia

Tranen over Jeruzalem
-Ds. D Grutter

R50


Esegiël


Ezechiël, van dood naar opstanding
-Hetty Lalleman-de Winkel

R105
The Glory of the LORD with His people
- P van Gurp

Deel 1 - R80

Deel 2 - R60

Daniël

Die knopen ontbindt
- H Veldkamp

R50
Schets Daniël
- R.H. Bremmer

R50

Het boek der Waarheid

- Ds. D.K. Wielenga


R40

Hosea

De Zoon van Beëri
- H Veldkamp

R50

Joël

Die boek Joël

- Prof. W.S. Prinsloo


R75

Amos

De Boer uit Tekoa
- H Veldkamp

R50

Obadja

Het Gezicht van Obadja
- H Veldkamp

R50

Jona


Jonah, a study in Compassion

- O. Palmer Robertson


R25


Jona, profeet van de barmhartigheid van God

J. Westerink


R75

Miga

Nahum

Habakuk

Sefanja

Haggai

De twee getuigen
- H Veldkamp

R50
Die boek Haggai
- Dr. P A Verhoef

R75Sagaria


Zecharia's Night Visions
- Dr K Deddens

R100

De twee getuigen
- H Veldkamp

R50

Maleagi


Maleachi, profeet van de advent van God

- J. Westerink


R115