Folmer Boekhandel
Die Boekuitgewers

          (Sedert 1978)         


Bybelstudie
    Job ─ Hooglied

Job


(Afrikaans)

Job

Ds. Nardus Droomer


R85

Psalms


Kus die Seun

- Ds. JR (Rob) Visser


R70


Die Psalms sing van Christus

- V.E. d'Assonville sr.


R90


Om met God te praat
- bid met die Psalms
Faan Denkema

R180

Christ's Psalms, Our Psalms

- Peter Holtflüwer (redakteur)


R400


de liederen hammaäloth

-ds. P. Groenenberg


R50


Gewyde Erfenis
- Ons Kerklied
- HG van der Westhuizen

R100

And they sing a new song
(About Psalms & Hymns)
- C van der Waal

R95


Luisteren naar Psalmen I

Ds. MR van den Berg


R55

Luisteren naar Psalmen II

Ds. MR van den Berg


R55


Gods liedboek voor zijn volk

- G Kwakkel & B Vuijk


R75

Spreuke


How to read proverbs

- Tremper Longman III


R115


Maar één keer jong
(De tien geboden door spreuken belicht)

R120

Prediker


Die boek Prediker
- Jan Venter

R210

Hooglied van Salomo


Het Hooglied

-Drs. H.M. Ohmann


R50


Ik hou zo van je

ds.. Rob Visser


R105