Folmer Boekhandel
Die Boekuitgewers

          (Sedert 1978)         

Tussen Doop en Nagmaal 1


- Katkisasieboek oor die die Sondae 1 - 31 van die Heidelbergse Kategismus

- Ds. FJ Bijzet

Hierdie katkisasieboekie kan in samewerking tussen kategeet en katkisante gebruik word. Vir 'n vrugbare samewerking is dit noodsaaklik dat die kategeet die lesse vooraf deeglik deurwerk. Hy meot dit sodanig onder die knie hê dat hy dit nie net met sy katkisante lees nie, maar bespreek. Die lesse moet eintlik so min as moontlik gelees word. Die lesse bevat heelwat spesifieke opdrag vir die katkisant: hul moet Skrifgedeeltes opsoek en vrae daaroor antwoord. Ander vrae moet in groepies oordink en bespreek word. Die tekeninge en skemas in die lesse is bedoel as visuele ondersteuning vir die katkisant.

R50

Tussen Doop & Nagmaal 2


- Katkisasieboek oor die die Sondae 32 - 52 van die Heidelbergse Kategismus

- Ds. FJ Bijzet


Hierdie katkisasieboekie kan in samewerking tussen kategeet en katkisante gebruik word. Vir 'n vrugbare samewerking is dit noodsaaklik dat die kategeet die lesse vooraf deeglik deurwerk. Hy meot dit sodanig onder die knie hê dat hy dit nie net met sy katkisante lees nie, maar bespreek. Die lesse moet eintlik so min as moontlik gelees word. Die lesse bevat heelwat spesifieke opdrag vir die katkisant: hul moet Skrifgedeeltes opsoek en vrae daaroor antwoord. Ander vrae moet in groepies oordink en bespreek word. Die tekeninge en skemas in die lesse is bedoel as visuele ondersteuning vir die katkisant.


R40

Wegwyser

- Ds. FJ Bijzet'n Samevatting van Tussen Doop en Nagmaal 1 & 2:

18 lesse vir belydeniskatkisanteR15