Folmer Boekhandel
Die Boekuitgewers

          (Sedert 1978)         


vir Ampsdraers


Call the Sabbath a delight

- Walter Chantry


R80


Die Kerkorde in Praktyk

- Dr Jan Visser


R230God se orde vir sy kerk

-CJ Smit


R25


Fulfil your ministry

- Dr. K Deddens


R170


Decently and in Good Order

- Synod 1994 of the FRCSA


R40


The Glorious Work of Home Visits

- Peter G. Feenstra


R70

The Elder
- Cornelis van Dam

R240

Ouderling: Ampswerk met vreugde
- Dr. H Askes

R125

The Deacon
- Cornelis van Dam

R215

Handleiding vir Diakens
-HF van Wyk

R45

Nie meer nuut nie


Handleiding vir ouderlinge

R30


Handleiding vir ouderlinge

R50A Theology of Church Leadership

- Richards, L.O.


R50