Folmer Boekhandel
Die Boek-Uitgewers

Subtitle


vir Ampsdraers

Die Kerkorde in Praktyk

- Dr Jan Visser


R155

Ouderling: Ampswerk met vreugde
- Dr. H Askes

R125
Handleiding vir Diakens
-HF van Wyk

R45The Deacon
- Cornelis van Dam

R215
The Elder
- Cornelis van Dam

R230

Nie meer nuut nie


Handleiding vir ouderlinge

R30


Handleiding vir ouderlinge

R50