Folmer Boekhandel
Die Boekuitgewers

          (Sedert 1978)         


Kerkgeskiedenis


Tussen Hamer en Aambeeld 1
(Algemene Kerkgeskiedenis tot 1300)
- Dr. Jan W. Meijer

R150


Tussen Hamer en Aambeeld 2

(Die Reformasietydperk)
- Dr. Jan W. Meijer

R140


Tussen Hamer en Aambeeld 3

(Die Moderne Tyd)
- Dr. Jan W. Meijer

R95


Tussen Hamer en Aambeeld 4

(Suid-Afrikaanse Kerkgeskiedenis)
- Dr. Jan W. Meijer

R185


So wyd soos die Wêreld

('n Kort geskiedenis van die ontstaan van die Christendom)
-Dr. Jan W. Meijer

Nuut: R270
Nie meer nuut nie: R200


Van Ballingskap tot verstrooiing

(Hooflyne in die geskiedenis van Israel van ±600 v.C. tot ±150 n.C.)

- Dr. Jan W. Meijer


R85

Rondom die Reformasie


1. Op die stoel van Petrus

(Oorsig oor die geskiedenis van die Pousdom)

- Dr. Jan W. Meijer


R85


2. Die Armes van Lyon

(Die 800-jarige geskiedenis van die Waldense)

- Dr. Jan W. Meijer


R140

3. Voor die Reformasie

- Dr. Jan W. Meijer


R85


4. Rolspelers by die Reformasie

- Dr. Jan W. Meijer


R130


Herder van Angola

- HG van der Westhuizen


R100


Johannes Hus

- HG van der Westhuizen


R50

Ons Goue Heidelberger

R120

Dordt in Kort


R120
Mozes en Aäron
(Over de kerk in die Gouden Eeuw)
- Huib Noordzij

R45

Die Geskiedenis van die

Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (1859-1959)

- Prof. Dr. J.P. Jooste

 

Nie meer nuut nie: R50


John Calvin
- T.H.L. Parker

R100