Folmer Boekhandel
Die Boek-Uitgewers

Subtitle


Kerkgeskiedenis

Tussen Hamer en Aambeeld 1
(Algemene Kerkgeskiedenis tot 1300)
- Dr. Jan W. Meijer

Tussen Hamer en Aambeeld 2

(Die Reformasietydperk)
- Dr. Jan W. Meijer

Tussen Hamer en Aambeeld 3

(Die Moderne Tyd)
- Dr. Jan W. Meijer

Tussen Hamer en Aambeeld 4

(Suid-Afikaanse Kerkgeskiedenis)
- Dr. Jan W. Meijer
Pryse op aanvraag beskikbaar

So wyd soos die Wêreld

('n Kort geskiedenis van die ontstaan van die Christendom)
-Dr. Jan W. Meijer

R270

Van Ballingskap tot verstrooiing

(Hooflyne in die geskiedenis van Israel van ±600 v.C. tot ±150 n.C.)

- Dr Jan W. Meijer


R85


Rolspelers by die Reformasie

- Dr. Jan W. Meijer


R130

Die Geskiedenis van die

Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (1859-1959)

- Prof. Dr. J.P. Jooste

 


R90