Folmer Boekhandel
Die Boek-Uitgewers

Subtitle

De Kleine Protestantse Catechismus

- Dr. B Wentzel


In 50 gesprekken behandelt dit leerboek het christelijk geloof in al zijn aspecten. In deze beknopte catechismus worden 240 vragen gesteld en beantwoord, zoals: Wie bent U en hoe leren wij U kennen? Wat voor uitzicht bied U ons voor onze toekomst?

Deze kleine uitgave vormt het compendium van De grote protestantse catechismus en is bedoeld voor een breed publiek, zonder uitgebreide verantwoording in noten en literatuur.


R150

Over de Drempel van het Verdriet
- Susan Zonnebelt-Smeenge
- Robert de Vries

Dagelijks overlijden er mensen. Maar elk sterven is uniek. Samengeweven levens worden nu uit elkaar gerukt. Het sterven van je man of je vrouw is helemaal moeilijk. Je partner is weg. Gevoelens van verlating en verlies kunnen je overweldigen. Misschien word je ongevraagd ook overvallen door gevoelens van schuld en spijt. Misschien kan dit boek helpen om je gedachten te ordenen, als je alleen bent achtergebleven. De contouren van de rouw zijn voor ieder mens uniek. Het is niet makkelijk, verdriet is een drempel, maar er is geen andere keus: je moet over de drempel van het verdriet. Dat is een hoge barrire, en soms denk je: dat lukt nooit.
Misschien zouden een man en een vrouw die hier beide doorheen gegaan zijn in staat zijn jou (of vrienden van je, die in zulke omstandigheden zijn) helpen om de gedachten te ordenen.
Beide schrijvers dagen de lezers uit hun verdriet te verwerken zonder de pijn uit de weg te gaan, en in het besef dat God een Metgezel is in deze pijnlijke genezingsprocessen.

R150
Vrouwen op een zij spoor?
(emancipatie van de vrouw en het verstaan van de Schrift in gereformeerd perspectief)

Deze uitgave gaat over de positie van de vrouw in de kerk, meer in het bijzonder over de vrouw en het ambt. Zij is bedoeld als handreiking bij de bezinning die in verschillende kerken uit de gereformeerde gezindte aarzelend op gang komt en vertoont zelf ook het karakter van een gesprek. De auteurs zijn afkomstig uit verschillende van die kerken


R150
Klank en Weerklank
- Dr. C Trimp

Door prediking tot geloofservaring


 

Tweedehandse. Goeie toestand

 

R75