Folmer Boekhandel
Die Boek-Uitgewers

Subtitle

Nie meer nuut nie

Slegs boeke in 'n baie goeie toestand word hier te koop aangebied!

Die Bybel met verklarende aantekeninge (2 dele)

Die Bybel met verklarende aantekeninge (3 dele)


Handboek Bybelse Geskiedenis Die Ou Testament - Dr JH Kroeze

Handboek Bybelse Geskiedenis Die Nuwe Testament - Prof Dr EP Groenewald

R125


Die Geskiedenis van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (1859-1959)

- Prof. Dr. J.P. Jooste

 

Sonder stofomslag. Baie goeie toestand

 

R90

Nou beskikbaar:

 • Die Profeet Amos
 • Die Evangelie van Markus
 • Die Evangelie van Lukas
 • Die Brief aan die Romeine
 • Die Eerste Brief aan die Korinthiërs
 • Die Tweede Brief aan die Korinthiërs
 • Die Brief aan die Filippense & Die Brief aan Filémon
 • Die Pastorale Briewe (Briewe aan Timoteus & Brief aan Titus)
 • Die Brief aan die Hebreërs
 • Die Bief van Jakobus
 • Die Briewe van Johannes

R125