Folmer Boekhandel
Die Boek-Uitgewers

Subtitle

Nie meer nuut nie

Slegs boeke in 'n baie goeie toestand word hier te koop aangebied!


Sien asseblief ons Ander afdelings vir meer ...


Die Bybel met verklarende aantekeninge (2 dele)

Die Bybel met verklarende aantekeninge (3 dele)


Bybelstudie


Bybese Ensiklopedie (stel van 2)

WH Gispen e.a.


R250

Leer die Bybel beter ken
- Mary Batchelor

R125

Handboek by die Bybel


R150


Handboek by die Bybel


R50

Die Bybel is tog reg

- Werner Keller


R100


Handboek Bybelse Geskiedenis Die Ou Testament
- Dr JH Kroeze

Handboek Bybelse Geskiedenis Die Nuwe Testament
- Prof Dr EP Groenewald

R125 elk

Bybelstudie - spesifieke boeke


Nou beskikbaar:
 • Die boek Rut
 • Prediker
 • Joël
 • Die Profeet Amos
 • Haggai
 • Die Evangelie van Markus
 • Die Evangelie van Lukas
 • Die Handelinge vand die Apostels (Deel 1)
 • Die Brief aan die Romeine
 • Die Eerste Brief aan die Korinthiërs
 • Die Tweede Brief aan die Korinthiërs
 • Die Brief aan die Galasiërs
 • Die Brief aan die Filippense & Die Brief aan Filémon
 • Kolossense
 • Die Pastorale Briewe (Briewe aan Timoteus & Brief aan Titus)
 • Die Brief aan die Hebreërs
 • Die Biref van Jakobus
 • Die Briewe van Johannes                         

R125 elk
 
(Prediker)
Die woorde van die prediker
- JH Kroeze

R50

(Openbaring)
Meer as Oorwinnaars
- William Hendriksen

R50

(Handelinge)

Julle sal my getuies wees

- MJ Booyens


R50

(Briewe van Johannes)

Lig en Liefde

- MJ Booyens


R50

(Openbaring)
Kom, Here Jesus!
- MJ Booyens

R80
(Tessalonisense)
Die Woord werk in julle wat glo
- MJ Booyens

R50

(Hebreërs)

'n Vaste vertroue op dit wat ons hoop

- MJ Booyens


R50


(Tessalonisense)

Sy koms om middernag

VE d'Assonville


R50

(Timoteus - Titus)

Gee dit deur (Betroubare Woord-reeks)

D Kempff


R50


Vergeet my nie (Deel 1)
Jy is myne (Deel 2)
Loof die Here (Deel 3)
- AG de Witt

Stel van 3 boeke
R100

Jy is myne (deel 2)


R30


Jou geloof het jou gered
- MJ Booyens

R50


Die werk van julle geloof
- MJ Booyens

R50