Folmer Boekhandel
Die Boekuitgewers

          (Sedert 1978)         

Nie meer nuut nie

Slegs boeke in 'n baie goeie toestand word hier te koop aangebied!


Sien asseblief ons Ander afdelings vir meer ...


Die Bybel met verklarende aantekeninge (2 dele)

R1200

Die Bybel met verklarende aantekeninge (3 dele)


R1500


As u van hierdie Bybels (of dele daarvan) het wat u nie meer gebruik nie, sal ons graag met u wil onderhandel om dit oor te koop!

Bybelstudie


Bybese Ensiklopedie (stel van 2)

WH Gispen e.a.


R100

Leer die Bybel beter ken
- Mary Batchelor

R125

Handboek by die Bybel


R100


Handboek by die Bybel


R50

Die Bybel is tog reg

- Werner Keller


R100


Handboek Bybelse Geskiedenis Die Ou Testament
- Dr JH Kroeze

Handboek Bybelse Geskiedenis Die Nuwe Testament
- Prof Dr EP Groenewald

R125 elk

Bybelstudie - spesifieke boeke


Nou beskikbaar:
 • Die boek Rut
 • Prediker
 • Joël
 • Die Profeet Amos
 • Haggai
 • Die Evangelie van Markus
 • Die Evangelie van Lukas
 • Die Handelinge vand die Apostels (Deel 1)
 • Die Brief aan die Romeine
 • Die Eerste Brief aan die Korinthiërs
 • Die Tweede Brief aan die Korinthiërs
 • Die Brief aan die Galasiërs
 • Die Brief aan die Filippense & Die Brief aan Filémon
 • Kolossense
 • Die Pastorale Briewe (Briewe aan Timoteus & Brief aan Titus)
 • Die Brief aan die Hebreërs
 • Die Biref van Jakobus
 • Die Briewe van Johannes                         

R75 elk
(Openbaring)
Kom, Here Jesus!
- MJ Booyens

R50
(Tessalonisense)
Die Woord werk in julle wat glo
- MJ Booyens

R30

(Hebreërs)

'n Vaste vertroue op dit wat ons hoop

- MJ Booyens


R50


(Tessalonisense)

Sy koms om middernag

VE d'Assonville


R30

(Timoteus - Titus)

Gee dit deur (Betroubare Woord-reeks)

D Kempff


R30

Jy is myne (deel 2) - Psalms


R30


Jou geloof het jou gered
- MJ Booyens

R30


Die werk van julle geloof
- MJ Booyens

R30