Folmer Boekhandel
Die Boekuitgewers

          (Sedert 1978)         


Bybelstudie
     Romeine ─ Openbaring

Brief aan die Romeine


Schema van de brief aan de Romeinen
- M.J. Arentsen

R15

Die Brief aan die Romeine

Dr. W.D. Jonker


R75

CNT-reeks (Nederlands):Romeinen

- Dr. Jakob van Bruggen


R675

Brief aan die Korintiërs


Jaagt de liefde na
- Ds. G. van Rongen

R40

Onwijs rijk
Ds. G. Gunnink

R150


Die Eerste Brief aan die Korinthiërs

Die Tweede Brief aan die Korinthiërs

Dr. E.P. Groenewald


R75 elk


CNT-reeks (Nederlands):

1 Korintiërs

- Dr. R. Dean Anderson


R675

2 Corinthians

- Colin Kruse


R120

Let's study 2 Corinthians
- Derek Prime

R90

Brief aan die Galasiërs


Galasiërs

- Ds. AH Bogaards


R115

Brief aan die Efesiërs

Brief aan die Filippense


Die Brief aan die Filippense & 

Die Brief aan Filémon

- Jac J. Muller


R75

Brief aan die KolossenseDie Brief aan die Kolossense

- Dr. I.J. du Plessis


R75
CNT-reeks (Nederlands):

Kolossenzen / Filémon
- Dr. John van Eck

R675

Briewe aan die Tessalonisense

In de schemering van Christus' wederkomst
- Ds. H. Veldkamp

R50

The Epistles to the Church in Thessalonica
- J. van Bruggen

R75


Die Briewe aan die Tessalonisense

- Dr. J. du Preez


R75

Die Woord werk in julle wat glo

- Ds. M.J. Booyens


R50


CNT-reeks (Nederlands):Tessalonicenzen

- Dr. P.H.R. van Houwelingen

R415

Briewe aan Timoteus


Apostolische Kerkordening


R15
Die Pastorale Briewe
- Dr. E.P. Groenewald

R75

CNT-reeks (Nederlands):

Timoteüs / Titus

Dr. P.H.R. van Houwelingen


R675

Brief aan Titus


Brief aan Titus (Nederlands)
- Ds. Rob Visser

R200


Apostolische Kerkordening


R15

Die Pastorale briewe
- Dr. E.P. Groenewald

R75

Brief aan Titus (Afrikaans)

Ds. Rob Visser


R100


CNT-reeks (Nederlands): Timoteüs / Titus

Dr. P.H.R. van Houwelingen


R675

Brief aan Filémon


Die Brief aan die Filippense & 

Die Brief aan Filémon

- Jac J. Muller


R75


CNT-reeks (Nederlands):

Kolossenzen / Filémon
- Dr. John van Eck

R675

Brief aan die Hebreërs


De Brief aan de Hebreeën
- M.J.C. Blok

R50


In Gods Arena (Hebreërs 11)

- Ds. D. Grutter


R55

Brief van Jakobus

Jakobus - Brief van 'n broer

- Dr. L Floor


R180

Wees een doener in geloof
- ds. Rob Visser

R200
Levend geloof
- E. Nieland-van Veen

R145
CNT-reeks (Nederlands):
Jakobus
- Dr. L. Floor

R430Die Brief van Jakobus

- Dr E.A.C. Pretorius


R75

Briewe van PetrusDie Briewe van Petrus
& Die Brief van Judas
- Dr. E.P. Groenewald

R75CNT-reeks (Nederlands):

1 Petrus
2 Petrus & Judas
- Dr. P.H.R. van Houwelingen

R415 elk

Briewe van Johannes

Drie brieven van Johannes
- Ds. Jan-Willem Roosenbrand

R100

1, 2, 3 John
- Calvin / Henry

R95

CNT-reeks (Nederlands):

1, 2 en 3 Johannes
- Dr. Pieter J. Lalleman

R415 elk

Brief van Judas


Die Briewe van Petrus
& Die Brief van Judas
- Dr. E.P. Groenewald

R75


CNT-reeks (Nederlands):


2 Petrus & Judas
- Dr. P.H.R. van Houwelingen

R415

Openbaring aan Johannes


Die Boek Openbaring

V.E. d'Assonville sr.


R90

(Nie meer nuut nie)

Visioenen op Patmos
- RH Bremmer

R50


Die Openbaring van Johannes
- Dr. E.P. Groenewald

R75