Folmer Boekhandel
Die Boekuitgewers

          (Sedert 1978)         

TEOLOGIESE BOEKE

Indien u in van hierdie titels belangstel, kontak ons asb.!
Calvyn Institusie (Nederlands) - Dr A Sizoo
Calvyn Bybelkommentare (12 Nederlands)
Gereformeerde Ethiek - Prof. dr W. Geesink (Nederlands - 2 dele)
Commentaar op het nieuwe Testament / Kommentaar op die Nuwe Testament (Nederlands)
Beelden van het Paard

The Life and Times of Jesus the Messiah - Alfred Edersheim
Geschiedenis der Kerk - H Berkhof & Otto de Jong
Konkordansies (Nederlands)
The Encyclopedia of Sacred Theology: Its Principles - Abraham Kuyper (Nederlands)
Het werk van den Heilige Geest - Abraham Kuyper (Nederlands)
De Bijbel als Boek van Schoonheid - B Wielenga

Paulus

Romans

Het dogma der kerk

God en de mensen

Onze Geloofsbelijdenis

Kleine Dogmatiek – Dr. G.C. van Niftrik
Leer en leven
Augustinus Belijdenissen
Geschiedenis van de Zending
Toelichting Schetsen kerkgechiedenis (3 dele)
De Catechismuspreek in haar verscheidenheid - K Dijk
De Zoon van Beëri - Ds. H Veldkamp
Zondagskinderen - H Veldkamp
De boer uit Tekoa - H veldkamp
De Schat van Christus' bruid - J Faber?
Die knopen ontbindt - H Veldkamp
Het gezicht van Obadja - H Veldkamp

Verkondig het woord