Folmer Boekhandel
Die Boekuitgewers

          (Sedert 1978)         

Tydskrifte


Kompas is die maandblad van ‘n stigting wat deur lidmate van die Vrye Gereformeerde Kerke (VGKSA) in die lewe geroep is. Die doel van Kompas is om ‘n rigtingwyser vir die Gereformeerde lewe te wees.


Navrae: Kompas.admin@vgk.org.za


Nuus: April-uitgawe (2020)


God se roepstem!
Teen hierdie tyd is almal seker al korona-voos. Webblaaie hou die statistieke in reële tyd by en op sosiale media word ons gebombardeer met inligting oor die ontwikkeling van alles rondom die virus. Ons leer nuwe terme aan, soos #covid19, #flattenthecurve, #socialdistancing, #selfquarantine en #herdimmunity. Ons sien die totale verdorwenheid van die mens in die #toiletpaperapocalypse, maar sien ook mooi en goeie dinge soos in #loveyourneighbour. Ons word gedwing om ons dae te vul sonder buitenshuise vermaak, onderrigtyd te herstruktureer en die gemeenskap van die heiliges onder huidige beperkings nog steeds hande en voete te gee.
Hierdie is ’n unieke geleentheid om die hoop te toon wat ons in Christus het. Die Chinese kerke het ’n pragtige boodskap aan die begin van die epidemie uitgestuur. Ek haal dele uit enkele ope briewe aan:
“Die vrede van Christus is nie om ons weg te neem van rampe en dood nie, maar om ons vrede te gee te midde van die teenspoed en dood.
“Dit is nie slegs ’n waarneembare ramp nie, maar nog meer ’n geestelike stryd. Eers moet die stryd vir jou hart gevoer word, tweedens ’n stryd vir die siel van hierdie stad … Mag ons, soos Lot, treur oor almal in hierdie stad, en soos Abraham vir Sodom gebid het, ernstig bid vir Wuhan … Ons moet bid vir God se genade aan hierdie stad, en ons moet vrede oor hierdie stad bring deur ons gebede en getuienis … En ons kan, deur die internet te gebruik,
ons vriende en geliefdes troos en lei deur die evangelie, en hulle daaraan herinner dat ons lewens nie in ons eie hande is nie.
“Dink baie mooi na oor hierdie korona-virus en die impak daarvan. Dit het ons nasie in ’n greep, en dit is iets wat ons nie kan begryp nie. God waarsku en straf die nasie oor baie ontrouheid, owerspel, afgodery, korrupsie en inhaligheid. Die Here roep die mense op om nederigheid aan te leer en om hulle van hul sondes te bekeer.
“Watter boosheid kon bygedra het tot hierdie nasionale krisis? Hoe kan God nié kwaad wees vir ’n bose sisteem wat die kerk uit die samelewing wil uitroei en die Bybel wil vervang met Chinese mites en kommunistiese waardes nie?
“Rampe en lyding bring dikwels herlewing by plaaslike kerke wat op hul beurt weer ’n lig word vir die stad … Bid dat die ongelowiges sal verstaan dat dit die hand van God is en dat hulle sal nadink oor lewe en dood.
“Moenie jou tyd mors nie: dink na oor jou geestelike toestand. Bestudeer jou Bybel met ywer, bid vir die wederkoms van Jesus Christus. Dink na oor
jou kerkbywoning; moet nooit die kerk verlaat nie.”

Subscribe to the Clarion and receive a modern magazine, reflecting ageless principles rooted in the truths of Scripture. Exercise your mind as you delve into various editorials and read articles on a myriad of subjects. Reflect on your own personal spiritual life with meditations on Scripture relevant for today and tomorrow. Keep up to date on the various issues in Canada and other places around the world, such as mission fields in Brazil and Indonesia. Understand the importance of community within Christ's church as you follow events in the Canadian and American Reformed Church.

Intekengeld vir 2020 (Suid-Afrika): R900 - posgeld uitgesluit,

Navrae: clarionrsa@gmail.com