Folmer Boekhandel
Die Boekuitgewers

          (Sedert 1978)         

Tydskrifte


Kompas is die maandblad van ‘n stigting wat deur lidmate van die Vrye Gereformeerde Kerke (VGKSA) in die lewe geroep is. Die doel van Kompas is om ‘n rigtingwyser vir die Gereformeerde lewe te wees.


Navrae: Kompas.admin@vgk.org.za


Nuus: Oktober-uitgawe


500 Jaar Reformasie – 31 Oktober 1517-2017
Mozart se Requiem is ʼn pragtige werk. Doen jouself ʼn guns en lees die lirieke saam as jy dit (gaan) luister. Die woorde sal jou lank bybly: “Dag van wraak, daardie dag sal die aarde ontbind in as … Watter vrees sal daar wees wanneer die Regter sal kom om alles streng te oordeel” en “Here, wees ons genadig!” Dit is presies wat Luther se perspektief op God was toe die weerlig hom gedryf het tot monnikskap. Dit is nie ʼn verkeerde perspektief op wie God is nie. Maar dit is ʼn onvolledige perspektief. In Luther se tyd is geleer dat die mens nie net uit geloof nie, maar ook deur goeie werke gered word. Hoe relevant is die sake van 500 jaar gelede nog vir ons vandag? Ontsettend baie. Navorsing wys dat baie Protestante wêreldwyd (tot 50%!) glo dat die mens geregverdig word deur geloof en goeie werke. Laat dit gou insink. 500 Jaar later en die duiwel gebruik nog dieselfde leuens om God se volk te verlei! Dus, jammer om te sê: Luther se vraagstuk oor ons regverdigmaking is nog steeds relevant vandag.


Subscribe to the Clarion and receive a modern magazine, reflecting ageless principles rooted in the truths of Scripture. Exercise your mind as you delve into various editorials and read articles on a myriad of subjects. Reflect on your own personal spiritual life with meditations on Scripture relevant for today and tomorrow. Keep up to date on the various issues in Canada and other places around the world, such as mission fields in Brazil and Indonesia. Understand the importance of community within Christ's church as you follow events in the Canadian and American Reformed Church.

Intekengeld vir 2020 (Suid-Afrika): R900 - posgeld uitgesluit,

Navrae: clarionrsa@gmail.com